1897

Johan Pedersen starter som byggmester

Foto: Alf Efskin

1897

Johan Pedersen starter som byggmester

1938

Johan Pedersen tar med seg sønnene Hjalmar, Ludvig, Olav og unge Birger til Longyearbyen på Svalbard for å starte bygging.

Foto: Alf Efskin

1938

Johan Pedersen tar med seg sønnene Hjalmar, Ludvig, Olav og unge Birger til Longyearbyen på Svalbard for å starte bygging.

1945

Firmaet kommer tilbake til Svalbard etter krigen, og setter sitt preg på utviklinga frem til 1986. På slutten av 60 tallet sysselsatte Birger Pedersen AS over 60 personer på Svalbard.

Foto: Alf Efskin

1945

Firmaet kommer tilbake til Svalbard etter krigen, og setter sitt preg på utviklinga frem til 1986. På slutten av 60 tallet sysselsatte Birger Pedersen AS over 60 personer på Svalbard.

1948

Birger tar over firmaet som blir hetende Birger Pedersen

Foto: Alf Efskin

1948

Birger tar over firmaet som blir hetende Birger Pedersen

1998

Birger Pedersen AS etablerer seg i Brønnøysund

1998

Birger Pedersen AS etablerer seg i Brønnøysund

2019

Birger Pedersen AS blir sertifisert som miljøfyrtårnbedrift

2019

Birger Pedersen AS blir sertifisert som miljøfyrtårnbedrift

2020

Birger Pedersen AS etablerer seg på Rørvik

2020

Birger Pedersen AS etablerer seg på Rørvik

2021

I dag består Birger Pedersen AS av 58 ansatte med avdelinger i Namsos, Brønnøysund og Rørvik.

2021

I dag består Birger Pedersen AS av 58 ansatte med avdelinger i Namsos, Brønnøysund og Rørvik.