Bærekraft

Birger Pedersen AS er et entreprenørfirma som holder til i Namsos. Firmaet ble etablert i 1897 og er med det en av de eldste virksomhetene i regionen. Med sine 120 år har vi tilegnet oss bred erfaring innenfor tømrer- og betongfaget.

Rett før juleferien 2019 ble vi en miljøfyrtårnsertifisert bedrift.
Vi tar bærekraft på alvor, og holder oss blant annet oppdatert på gode rutiner for avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.

Miljøpolicy

Birger Pedersen AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig fremtoning i sine leveranser. Dette innebærer både miljømessige hensyn per prosjekt, samt i våre produkter og anvendelse av disse. I vårt arbeide som totalentreprenør bærer vi også dette ansvaret gjennom samarbeid med leverandører og underentreprenører. Birger Pedersen AS anerkjenner sitt miljøansvar gjennom:

 • Miljøvennlig tenkning som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Rent Tørt Bygg-metodikk.
 • Avfallshåndtering og gjenbruk.

Gjennomførte tiltak 2021

 • I 2021 etablerte vi vårt eget nettbaserte brukttorg, BP-Torget. Bakgrunnen for denne satsningen er et ønske om å få gjenbrukt/ombrukt byggevarer og produkter med betydelig restverdi. I tillegg til ubrukte overskuddsvarer fra våre prosjekt er vi ofte innom rehabiliteringsprosjekt som innehar bygningselementer med høy restverdi. Gjennom 2021 hadde vi en høy andel rehabiliteringsprosjekter i vår portefølje, noe som ga et godt utgangspunkt for iverksette satsningen. Denne erfaringen og fokus har vi tatt med oss inn i senere prosjekt, og det jobbes videre med forankre dette i hele organisasjonen.
 • For avfallshåndtering på byggeplass har vi økt bruken av “bigbags”, avfallsbagger. Ved bruk av disse får vi et økt antall fraksjoner på byggeplass slik at en større andel av restavfall kan kildesorteres.
 • Som et ledd i å få redusert energiforbruket på våre midlertidige brakkerigger og i våre kontorlokaler, har vi i samme periode sett på alternative oppvarmingsløsninger. Vi har derfor etablert varmepumper på utvalgte brakkerigger, samt i vårt kontor- og lagerareal.
 • Vår bil- og maskinpark blir stadig grønnere, og innen utgangen av 2021 disponerte vi fire elbiler. Halvparten av disse er varebiler hovedsaklig for bruk innen servicearbeider, mens den andre halvparten er personbiler for bruk administrativt.

Nøkkeltall

Årlig omsetning

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO14001, EMAS eller tilsvarende

Energiforbruk per m²

Drivstofforbruk per mil

Avfall og kildesortering

Sorteringsgrad

Kommentarer:
I 2021 har vi hatt tre større rehabiliteringsprosjekter med betydelige avfallsmengder.

Klimagassutslipp totalt

Tiltak

Tiltak for innkjøp og materialbruk

 • Aktiv markedsføring av vår grønne profil.
 • Større fokus på vekting av bærekraftsatsning ved innkjøp av varer og tjenester for større kontrakter.

Tiltak for transport

 • Ressursplanlegging (maskiner/utstyr) som en del av bemanningsplanleggingen. På denne måten vil det være enklere å skaffe oversikt over belastning/kapasitet per prosjekt, slik at man kan avdekke behov knyttet til bl.a. transport til/fra byggeplass.
 • Fokus på samlede varebestillinger som gir fri utkjøring fra byggevareforretninger.
 • Innføre mål om drivstofforbruk på 0,95 l/mil.

Tiltak for energi

 • Endre tørkemetode i lumpbrakker på byggeplass.
 • Større bruk av varmepumpeteknologi både på byggeplass og i administrasjon.

Tiltak for avfall

 • Kompetanseheving blant våre medarbeidere gjennom seminarer i regi av lokalt avfallsselskap.
 • Restavfallscontainer i vårt lager fjernes.
 • Innføre mål om restavfallstotal på 90000 kg.
 • Innføre mål om kildesorteringsgrad på 75%.