FAGKUNNSKAP SIDEN 1897

Birger Pedersen AS har gjennom årene oppført både større og mindre bygg, som har vært viktige i utviklingen av Namsos by. Prosjekter som Sjøsiden, Bilsenteret Namsos, Solvang Barnehage, bilforretningen Otto Moe, Rema Ullvaren, Rema Amfi, HINT og Sykehuset Namsos er noen av byggene vi har oppført. Birger Pedersen AS har også vært en viktig entreprenørbedrift i midre- og søndre del av Nordland.

Birger Pedersen AS feiret i 2017 120 år og er med det et ett av de eldste virksomhetene i regionen. Det hele begynte med at byggmester Johan Pedersen startet firma i 1897. Foruten byggevirksomhet i Namsos-området ble det etter hvert satt i gang lafting av hus (vår tids ferdighus). Disse halvfabrikata ble så sendt for det meste nordover, til eksempel Sulitjelma i Nordland og Birtavarre i Troms.

Gruvedrift i Longyearbyen hadde vært drevet i lang tid og det trengtes boliger og andre bygninger til folk og utstyr.

1938 bestemte Johan Pedersen seg for å være med på dette. Mulighetene for arbeid i Namsos og omegn var ikke de beste. Derfor reiste Johan og de fire sønnene, Hjalmar, Ludvik, Olav og Birger av gårde.

I Sverdrupbyen ble det satt opp mannskapsboliger eller brakker for de ansatte i “ Store Norske Spitsbergen Kullkompani “. Arbeidet i Longyearbyen varte til 1941, men ble da evakuert på grunn av krigen som var i gang.

Det meste av Longyearbyen ble bombet og brent av tyskerne, så det ble å ta fatt på nytt med gjenoppbygging og nybygging. I 1946 ble det sendt opp folk og materialer for å få i stand hus til gruvearbeiderne og andre som trengte det, for gruvedriften måtte fortsette. På slutten av 60 tallet sysselsatte Birger Pedersen AS over 60 personer på Svalbard.

Sykehuset Namsos. Foto: Alf Efskin fra boken “Et rikt arbeidsliv hos firma Birger Pedersen 1946-2007”