Otto Moe Namsos – Bilverksted/salgshall

Totalentreprise ca 3500 m2 med verksted, klargjøring og salgshall
Fundamentert med peling til fjell, betong fundamentering, hulldekker i gulv
Yttervegger med prefab betong, stål og aluminium glassfasader
Yttertak med SDT elementer over verksted, stål og Lett-tak over salgsavdeling
Messanin med bæring i stål og hulldekke

Ferdigstilt våren 2008.