Høknes barneskole Namsos – renovering av eksisterende skole.

Totalentreprise. Ca 3300 m2.
Yttertak omgjort fra flatt tak til saltak, inkl tilleggsisolering
Yttervegger Utlektet, isolert og platekledd, delvis nye vinduer
Total renovering av innvendige arealer, vegger, gulv og himlinger

Ferdigstilt sommeren 2009.