Brønnøy videregående skole – nybygg/ombygging skole

Totalentreprise. Ca 3600 m2. Nybygg i to etasjer samt ombygging av eksisterende arealer
400 m3 betong fundament, ringmurer og gulv på grunn
Stål bæresystem og hulldekker i plan 2
1200 m2 yttervegger i tre med utv platekledning
Yttertak med Lett-tak
Nytt teknisk i rom plan 3 ca 160 m2

Ferdigstilt 2013/2014.