MILJØ

Rett før juleferien 2019 ble vi en miljøfyrtårnsertifisert bedrift.
Vi tar miljøaspektet på alvor, og har gode rutiner for avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.